Teori

Teorilektioner hålls normalt första måndag, tisdag, onsdagen och torsdag i månaden. Lektionerna ger en god möjlighet för eleven att ställa frågor och få förklaringar till de svåraste momenten i teoriutbildningen. Undervisningen sker i vår lokal på Vegagatan 1 i Lomma och det går bra att vara med på flera omgångar. Eleven måste anmäla sig till lektionerna samt bör ha med sig eget teorimaterial(teoribok/anteckningsblock).
Om du har dyslexi eller några andra läs och skrivsvårigheter så erbjuder vi extra hjälp i form av material med ljudstöd, förlängd tid till övningstesterna eller enskilda teorilektioner. Kontakta oss om du vill veta mer...
Varmt välkomna!